БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

Түргэн шуурхай

Хамгийн түргэн шуурхай визний зуучлал

Хариуцлагатай

Хариуцлагатай баг бүрэлдэхүүн

Туршлагатай

Олон жилийн туршлагатай ажилчид

Найдвартай

Найдвартай үйлчилгээ

Мэргэжлийн

Мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сургалтын визний зуучлал

Ирландын сургалтын визний зуучлал

Зочлох визний зуучлал

Ирландын аяллын виз

Сургалтын визний зуучлал

Австралийн сургалтын визний зуучлал

Гэр бүлийн визний зуучлал

Гэр бүлийн визний зуучлал

Бидний тухай

Ай-Си-Эм-Эй зөвлөх үйлчилгээний агентлаг нь Австрали, Ирланд, Канад, Америкийн их дээд сургууль, коллеж болон хэлний бэлтгэлийн нийт 45 орчим албан ёсны гэрээт сургуулиудтай оюутнуудаа шууд холбон өгч, визний холбогдох бичиг баримтыг олон жилийн ажлын туршлага, шийдвэр дээр тулгуурлан гадаад улсад суралцаж төгссөн баг, бүрэлдэхүүнтэйгээр мэргэжлийн зөвлөгөө хүн бүрт ижил тэгш хүргэхийг эрхэмлэсээр ирсэн.

Асуулт хариулт

Гадаад улсыг сонгон суралцах явцад сургалтын визний шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлэн, сургуульдаа урилгаа захиж, визийг өөрөө мэдүүлэх эрх хүн бүрт нээлттэй байдаг. Хэдий тийм ч онлайн систем, визний амжилттай гарах магадлал, бичиг баримтай цэгцтэй, хэрхэн бүрдүүлэх тал дээр мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний хэрэгцээ их байдаг.

Бид 7 хүний мэргэшсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр таны визний бүх үе шатуудад туслалцаа үзүүлэх бөгөөд зөвлөгөөний, бичиг баримт хяналтын, онлайн визний цахим үйлчилгээний баг бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

0

хүний виз амжилттай хүлээн авсан

0

жилийн туршлага

0

хэлний бэлтгэлийн сургууль

0

их дээд сургууль, коллеж