Ирландын сургуулиуд

active

Active Language School

Хэлний бэлтгэл
Үйл ажиллагаа явуулаад 30 орчим жил болсон арвин туршлагатай хэлний бэлтгэлийн сургууль ба ерөнхий англи хэл, эрчимжүүлсэн, IELTS-н бэлтгэл, ганцаарчилсан сургалтын ангиудтай.

Alpha College of English

Коллеж
1989 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба маш олон төрлийн сургалт оюутнуудад санал болгодог. Сургалтаас гаднах олон нийтийн маш олон үйл ажиллагаа явагддаг.

Arena School of English

Хэлний бэлтгэл
Arena хэлний бэлтгэл нь Даблин хотын төвд байрладаг ба бүх үйлчилгээтэй ойрхноороо давуу талтай. Эрчимжүүлсэн өглөө өдрийн ангиудад нэмэлтээр суралцах боломжтой.

Centre of English Studies

Хэлний бэлтгэл
Centre of English Studies нь Ирланд, Канад, Англи, Шотланд улсуудад салбартай олон улсын хэлний бэлтгэл курс юм. Үйл ажиллагаа явуулаад орчим жил болж байгаа ба маш туршлагатай багш нар танд хичээл заах болно.

DCU

Их сургууль
DCU их сургуулийн хэлний бэлтгэлийн курс нь ерөнхий англи хэлний хичээлээс гадна бизнесийн англи хэл, эрчимжүүлсэн, академик англи хэл гэх мэт олон төрлийн сургалт санал болгодог. Хэлний бэлтгэлээ дүүргэсний дараагаар DCU-н бакалавр, мастерийн ангиуд руу шууд элсэн орох боломжтой.

EC Dublin

Дээд сургууль
Даблин хотын төвд байрлалтай EC Dublin сургууль нь Dublin Institute of Technology’s болон International Pathway Programmes (IPP)-д цааш үргэлжлүүлэн суралцан академик түвшний боловсрол олгодгоороо давуу талтай.

English Studio

Хэлний бэлтгэл
Монголчуудын хамгийн ихээр сонгон суралцдаг хэлний бэлтгэлүүдийн нэг. Ерөнхий, эрчимжүүлсэн, академик түвшний англи хэлний ангиудтайгаас гадна IELTS, Cambridge-н шалгалтанд бэлдэх тусгай ангиудтай.

Horner School of English

Хэлний бэлтгэл
1993 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба Даблин хотын төвд байрлалтай. Нэг ангид маш цөөн оюутнууд байдаг тул оюутнуудтайгаа багш нар нь тулж ажилладаг. IELTS, Cambridge, бизнесийн англи хэлний тусгай ангитай.

ICE

Хэлний бэлтгэл
Irish College of English нь 1992 онд байгуулагдсан ба 2014, 2015, 2016 оны Ирландын шилдэг хэлний бэлтгэл сургуулиар тодорч байсан.

NCG

Хэлний бэлтгэл
New College Group нь хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын байр, материаллаг бааз ашиглан сургалтаа явуулдаг ба оюутнууддаа IELTS-н 7,5-с дээш оноог амладаг.

Delfin English School

Хэлний бэлтгэл
Хамгийн чанартай англи хэлний сургалтыг амладаг сургууль ба байршлын хувьд Даблины төв гудамжинд байдаг ба Temple Bar, Trinity College зэрэг аялал жуучлал, түүхэн дурсгалт газруудтай маш ойрхон байршилтай.

OHC

Хэлний бэлтгэл
Oxford house нь дэлхийн олон улсад салбартай боловсролын группын Ирланд улс дах салбар сургууль юм. Ерөнхий, эрчимжүүлсэн, IELTS-н бэлтгэл ангиудаас гадна ганцаарчилсан сургалтанд нэмэлтээр хамрагдах боломжтой.
Бид танд юугаар туслах вэ?

ICMA агентлагийн ажилчидтай шууд холбогдон зөвлөгөө, мэдээлэл авах уу.

“Education is the most powerful weapon we can use to change the world.”

Nelson Mandela